PAYUP SOLUTIONS OY TIETOSUOJASELOSTE

Viimeksi päivitetty 20.5.2019

PayUp Solutions Oy

y-tunnus 2715017-2

Saaritie 28 B

28400 Ulvila

(Myöhemmin ”PayUp Solutions” tai ”me”)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietoja, joita keräämme PayUp-palvelumme käyttäjistä sekä verkkosivuillamme osoitteessa www.payup.fi/ (myöhemmin ”verkkosivut”) vierailevista kävijöistä. PayUp on ylläpitämämme laskujen maksupalvelusovellus (myöhemmin ”Palvelu”), jonka kautta Palvelun käyttäjä voi maksaa, tarkastella ja hallinnoida laskujaan. Palvelun sekä verkkosivujen käyttäjiin viitataan jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa myös termillä ”rekisteröity”.

PayUp Solutions Oy toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita annat meille tai saamme muuta kautta Palveluumme rekisteröityessäsi ja Palveluamme käyttäessäsi, tai joita annat meille verkkosivuillamme asioidessasi, esimerkiksi rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi, lähettäessäsi meille viestejä tai jättäessäsi meille yhteydenottopyynnön. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa henkilötiedoistasi ja niiden asianmukaisesta käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja liiketoimintamme nojaa Palvelumme ja verkkosivujemme käyttäjien luottamukseen. Siksi yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

1 YHTEYSHENKILÖ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Timo Juusela

PayUp Solutions Oy

Saaritie 28 B

28400 Ulvila

timo.juusela@payup.fi

2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, OIKEUSPERUSTEET JA TAVAT

2.1 Palvelun käyttäjien henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle mahdollisuuden rekisteröityä ja käyttää Palveluamme maksaaksesi ja hallinnoidaksesi laskujasi. Käsittelyn tarkoitukset on tarkemmin eritelty alla:

Henkilötietojesi lainmukainen käsittelyperuste on jokin tai useampi seuraavista:

Henkilötietojesi toimittaminen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla perustuu välillämme solmittuun sopimukseen tai tässä tietosuojaselosteessa mainitun lainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi estää meitä hoitamasta sopimukseen tai lakiin perustuvia velvoitteitamme, mikä voi johtaa siihen, ettet voi ottaa käyttöön ja käyttää Palvelua.

Palvelumme hyödyntää osin automaattista päätöksentekoa ja profilointia rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämiseksi PayUp Solutionsia velvoittavan lainsäädännön mukaisesti. Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin avulla PayUp Solutions selvittää, käytetäänkö Palvelua rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Selvittämistä voidaan kuitenkin tehdä myös manuaalisesti siten, että päätösten tekemiseen osallistuu luonnollinen henkilö. Niiltä osin, kuin rahanpesulainsäädännön edellyttämä maksutapahtumien selvittäminen perustuu pelkästään automatisoituihin päätöksiin, on sinulla oikeus saattaa päätös PayUp Solutionsia edustavan luonnollisen henkilön uudelleen arvioitavaksi.

2.2 Verkkosivujen käyttäjien henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle mahdollisuuden käyttää verkkosivujamme ja sen toiminnallisuuksia, kuten mahdollisuutta tilata uutiskirjeemme tai jättääksesi yhteydenottopyynnön. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on yksilöity alla:

Henkilötietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuumme (asiakasviestintä, verkkosivujen ja liiketoiminnan kehittäminen, väärinkäytösten selvittäminen ja teknisten ongelmien ratkaiseminen) tai antamaasi suostumukseen (uutiskirjeen tilaaminen ja sähköinen suoramarkkinointi).

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita ("evästeet"), joiden avulla voidaan kerätä metatietoja, kuten verkkosivuilla vierailusi aika ja kesto, tieto siitä, miltä sivulta olet siirtynyt verkkosivuillemme, katselemastasi sisällöstä sekä verkkoselaimeesi tai verkkoyhteyteesi liittyviä tietoja, kuten käytössäsi oleva IP-osoite. Emme pysty yhdistämään näitä metatietoja yksittäiseen verkkosivujen käyttäjään ilman kolmannella osapuolella olevia lisätietoja. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät Evästekäytännöistämme.

Verkkosivuillamme on kolmansien osapuolten komponentteja sosiaalisen median yhteisöpalveluihin ja muihin verkkosisältöihin, kuten WhatsApp, Facebook Messenger ja Youtube. Huomaathan, että kolmas osapuoli ylläpitää näitä palveluita, ja että verkkosivuillamme olevat liitännäiset latautuvat näiden kolmansien tahojen palvelimilta. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja, ja niihin soveltuvat tietosuojaa koskevat ehdot ja käytännöt voivat olennaisesti poiketa PayUp Solutionsin noudattamista käytännöistä. Mikäli haluat lisätietoja siitä, miten nämä tahot käsittelevät henkilötietojasi, tutustuthan kyseisten kolmansien osapuolten käyttö- ja muihin ehtoihin sekä tietosuojaa koskeviin informointidokumentteihin.

3 KÄSITTELEMÄMME HENKILÖTIEDOT

3.1 Palvelun käyttäjien henkilötiedot

Käsittelemme seuraaviin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia henkilötietoja edellä kuvattujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi:

3.2 Verkkosivujen käyttäjien henkilötiedot

Käsittelemme niitä henkilötietoja, joita annat meille vieraillessasi verkkosivuillamme ja käyttäessäsi sen toiminnallisuuksia, kuten uutiskirjettä tilatessasi antamasi sähköpostiosoite tai lähettämäsi yhteydenottopyynnön, asiakaspalveluviestin tai muun viestin yhteydessä toimittamasi henkilötiedot.

4 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Keräämme henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi asiakassuhteen tai muun välisemme suhteen alkaessa ja sen kestäessä, muun muassa rekisteröityessäsi Palveluun tai käyttäessäsi sitä, tai rekisteröityessäsi uutiskirjeen tilaajaksi tai käyttäessäsi muita verkkosivujemme toiminnallisuuksia.

Joissakin tapauksissa Palvelua käyttäessäsi keräämme valtuutuksesi perusteella henkilötietojasi kolmansilta tahoilta, kuten siirtäessäsi rahaa omasta pankistasi maksutilillesi, jolloin saamme sinua koskevia tietoja pankiltasi, tai kytkiessäsi laskujasi palvelumme, jolloin saamme sinua koskevia laskuja ja laskuja koskevia tietoja laskuttajilta. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä saamme valitsemaltasi vahvan sähköisen tunnistautumisen palveluntarjoajalta sinua koskevia tietoja, kuten henkilötunnuksesi, etu- ja sukunimesi ja Väestörekisterikeskukselta nimesi ja osoitteesi ja tarvittaessa tiedon kansalaisuudesta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa rajoissa myös kolmansilta osapuolilta, kuten Väestörekisterikeskukselta ja muiden viranomaisten rekistereistä esimerkiksi henkilötietojesi oikeellisuuden varmistamiseksi.

5 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Voimme jakaa sinua koskevia henkilötietoja kolmansille alla yksilöidyissä tilanteissa:

Mikäli myymme liiketoimintamme tai sen osan tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, voimme luovuttaa Palvelun tai verkkosivujen käyttäjien henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Emme luovuta verkkosivujemme käyttäjien henkilötietoja kolmansille muutoin kuin rekisteröidyn aloitteesta tai tämän suostumuksella, tai mikäli kyseessä on edellä kuvattu liiketoiminnan myynti tai muu järjestely.

Käytämme Palvelun ja verkkosivujemme ylläpitämisessä ja tuottamisessa tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirrämme käsittelemiämme henkilötietoja. Jos henkilötietojen käsittelijät ovat sijoittautuneet EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistumme sopimuksellisin järjestelyin siitä, että henkilötietojen käsittelijät varmistavat tietosuojan riittävän tason henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää lisätietoja henkilötietojen rajatylittävistä siirroista ja niihin sovellettavista asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöömme.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietojasi pääsääntöisesti välisemme sopimus- tai muun suhteen voimassaolon ajan sekä viisi vuotta sopimussuhteen päättymisestä soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Verkkosivujen käyttäjien henkilötietoihin ei sovellu lakisääteinen viiden vuoden säilytysaika. Yksittäisen verkkosivujen käyttäjän henkilötiedot poistetaan aina esimerkiksi sen jälkeen, kun henkilö peruuttaa uutiskirjetilauksensa tai pyytää tietonsa poistettaviksi.

7 OIKEUTESI

Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidyille useita oikeuksia, joiden toteuttamisesta rekisterinpitäjä vastaa. Nämä oikeutesi on lueteltu alla. Oikeuksien käyttäminen on rekisteröidyn henkilökohtainen oikeus ja edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamista.

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1. mainitulle yhteyshenkilölle.

Jos katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tai voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus tehdä ilmoitus asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä.